AirInsite -Paineilmajärjestelmän mitttaukset

Paineilman kulutusmittaukset yleisesti

Tavallisesti monet paineilmajärjestelmien mittauksista tehdään suuntaa antavina ja mittauksista tulostetaan viikon kulutuskäyrät. Suuntaa antavilla mittauksilla saadaan yleisluontoinen käsitys paineilman maksimi- ja minimääristä sekä nähdään trendit.
Monesti näin toteutetut mittaukset tulostetaan suoraan toimittajan tiedonkeruujärjestelmästä ilman, että paineilma-alaa tunteva henkilö perehtyisi mittausaineistoon ennen yksilöidyn raportin antamista. Tämänkaltaisten paineilma-analyysien tarkoitus on enemmän kaupallinen kuin selvittää yksilöidysti järjestelmän soveltuvuutta ja sen vastaavuutta asiakkaan tarpeisiin.
 

AirInsite mittauksilla -pintaa syvemmälle

AirInsite-mittaukset tehdään aina yksilöidysti, jossa huomioidaan paineilmajärjestelmä kokonaisuutena osana tuotantojärjestelmää. Mittauksen ja siitä tehdyn raportin on tarkoitus antaa tarkkaa tietoa järjestelmän kuormituksesta, painetasoista, ilmankulutuksesta sekä tehontarpeista tuotannon eri vaiheissa.
 

AirInsite mittauksilla tutkitaan paineilmajärjestelmän energiatehokkuus,
painetasot sekä ilmankulutus.

Mittauksilla selvitetään mm:
- painetasot
- kompressorien käyntitavat:
-- tuotto, kevennys ja pysähdys ajat sekä niiden osuudet prosenteissa
- käytetty energia
- tehontarpeet.

Voit pyytää meiltä tarjouksen AirInsite mittauksista -pintaa syvemmälle.
 
Lataa tästä, mittausesite.pdf