Paineilmajärjestelmien suunnittelu

Energian säästöä VS-kompressoreilla

Paineilmakompressori on energiaa kuluttava laite, jonka elinaikaiset käyttökustannukset tulevat moninkertaisiksi hankinta- ja asennuskustannuksiin verrattuina. Valitsemalla käyttöön soveltuva ja mukautuva kompressorijärjestelmä voidaan täyttää tuotannon paineilmatarpeet ja silti pitää energia- ja huoltokustannukset alhaisina. Tarpeettoman suuri kompressori toimii alhaisella kuormitusasteella lisäten energian kulututusta ja on taloudellisesti kallis pitää mm. korkeampien huoltokulujen takia. Liian pienen kompressorin valinta johtaa vastaavasti kompressorin lisätarpeeseen. Paineilmajärjestelmän energiankulutusta voidaan monesti helpoiten alentaa oikean kokoisella taajuusmuuttajakompressorilla. Lue lisää taajuusmuuttajasäädöstä tästä esitteestä.

 

Paineilmajärjestelmän suunnittelu

Lue lisää paineilmajärjestelmien suunnittelusta tästä esitteestä.

 

Paineilman suodatus ja kuivaus

Kompressorin imuilman mukana painejärjestelmään joutuu imuolosuhteista riippuen vaihteleva määrä kiinteitaä epäpuhtauksia kuten luonnon, liikenteen ja teollisentuotannon tuottamaa pölyä ja teollisuusalueilla esiintyviä kaasuja, kuten hiili -ja rikkihiilivetyjä. Osa kiinteistä epäpuhtauksista voidaan välttää kompressorien imupaikan tarkalla valinnalla ja ilmastointikanaviin asennettaviin suodatusjärjestelmiin.
Kompressorit voidaan varustaa Tamrotor Kompressorit Oy toimesta myös erillisillä imusuodatuslaatikoilla. Erillisten imusuodatuslaatikoiden etuja ovat mm:
- kompressorin sisätilat pysyvät puhtaina
- lauhduttimien puhdistusväli pitenee
- imuilman laatu on parempaa, joka lisää ruuviyksikön kestävyyttä
- kompressorin toimintavarmuus pölyisissä olosuhteissa parantuu

Paineilman puhtauteen vaikuttaa suuresti tuotetun paineilman kosteus. Kosteus ja vesi aiheuttavat paineilmaputkistossa ja paineilmaa käyttävissä laitteissa merkittäviä käyntihäiriöitä ja kasvavia kunnossapitokustannuksia. Paineilman kuivaus suoritetaan yleisimmin keskitetysti paineilmakeskuksessa, kaikelle tuotetulle paineilmalle.

Lue lisää suodatuksesta ja kuivauksesta tästä esitteestä.