Adsorptiokuivaus

Toimintaperiaate -paineilmalla elvyttävä kuivain

Adsorptiokuivaimissa on kaksi rinnakkaista toisistaan venttiilein erotettua tornia, jotka ovat kuivausaine täytöksin varustettuja. Toimintaperiaatteensa mukaisesta kuivain käyttää vuorotellen sekä kammiota A) että kammiota B) paineilman kuivaamiseen.  Kuivausprosessin aikana toinen torni kuivaa paineilmaa ja toista tornia elvytetään käyttämällä kuivattua paineilmaa.


Tornien vaihtoaika on riippuvainen kuivaimen kuormitusasteesta sekä kuivaimen ohjaustavasta;
kastepisteohjaus tai aikaohjaus.  Elvytyksen aikana kuivattua paineilmaa käytetään kammiossa B) olevan kuivausainemassan kuivaamiseen. Elvytysvaiheessa tapahtuvaa ilmankulutusta kutsutaan termillä "elvytysilma" ja sen kulutuksen todellinen määrä on riippuvainen kuivaimen enimmäismitoituksesta. Lopuksi kammio B) paineistetaan, jonka jälkeen se on elvytetty, paineistettu ja valmiina käyttöön otettavaksi.

Kaikki myymämme adsorptiokuivaimet ovat heti käyttövalmiita, kuivausainetäytöksin täytettyinä sekä ohjaimissa kaikki tarvittavat asetukset esiaseteltuina.   
 

Adsorptiokuivatun paineilman käyttökohteita

Adsorptiokuivaimia käytettään mm. seuraavilla teollisuuden ja palveluiden aloilla: 

  • elintarvike
  • lääke
  • sairaalat
  • prosessilaitokset -instrumentti-ilma
  • voimalaitokset
  • konepajateollisuus: laserleikkaus
  • paperi
  • tutkimus-ja tuotekehitys sovelluksissa
     

 

Mallisarjat

Paineilmaelvytteiset adsorptiokuivaimet
Kuivaimet saa joko -40oC tai -70oC kastepisteellä.


 

Kysy lisää mitoituksesta ja eri vaihtoehdoista myynnistämme.