Adsorptiokuivaus 

Toimintaperiaate -paineilma elvytys

Adsorptiokuivaimissa on kaksi rinnakkaista, kuivausaineella täytettyä kammiota. Jatkuvatoiminen kuivain käyttää vuorotellen kammiota A) ja kammiota B) paineilman kuivaamiseen.  Kuivausprosessin aikana, toista lepotilassa olevaa kammiota elvytetään. Kammion elvyttäminen on normaali toimenpide jonka aikana "kostunut" kammio elvytetään kuivatulla paineilmalla.

Kammion vaihtoaika riippuu kuivaimen ohjaustavasta (kastepisteohjaus tai aikaohjaus). Kun adsorptiokuivainta käytetään 100% kuormituksella on vaihtoaika 5 minuuttia. Kammiota B) elvytetään kuivatulla paineilmalla 4 minuutin ajan. Kuivattua paineilmaa käytetään kammiossa B) olevan kuivausainemassan elvyttämiseen. Elvyttämiseen käytettävää paineilmaa kutsutaan termillä "elvytysilma" ja sen kulutuksen määrä riippuu kuivaimen käyttöolosuhteista. Elvytysvaiheen jälkeen kammio B) paineistetaan ja se on valmiina käyttöönotettavaksi.

Kaikki myymämme adsorptiokuivaimet ovat käyttövalmiita sisältäen kuivausainetäytöt ja ohjainasetukset esiaseteltuina.   
 

Adsorptiokuivatun paineilman käyttökohteita

Adsorptiokuivaimia käytettään mm. seuraavilla teollisuuden ja palveluiden aloilla: 

  • elintarviketeollisuus
  • lääketeollisuus
  • sairaalat
  • prosessilaitokset -instrumentti-ilma
  • voimalaitokset
  • konepajateollisuus: laserleikkaus
  • paperiteollisuus

 

Mallisarjat 

Kuivaimet on saatavan eri varuseilla ja kastepisteellä -40oC tai -70oC. Kysy lisää mitoituksesta ja vaihtoehdoista myynnistämme.