Adsorptiokuivaus paineilmalle

Toimintaperiaate -paineilmalla elvyttävä

Adsorptiokuivaimissa on kaksi rinnakkaista toisistaan venttiilein erotettua kammiota, jotka ovat kuivausaine täytöksin varustettuja. Toimintaperiaatteensa mukaisesta kuivain käyttää vuorotellen sekä kammiota A) että kammiota B) paineilman kuivaamiseen.  Kuivausprosessin aikana, käytöstä poissa olevaa kammiota elvytetään. Kammion elvyttäminen on normaali toimenpide jonka aikana "vettynyt" kammio kuivataan kuivatulla paineilmalla.


Kammion sykliaika on riippuvainen kuivaimen kuormitusasteesta sekä kuivaimen ohjaustavasta (kastepisteohjaus tai aikaohjaus). Kun adsorptiokuivainta käytetään 100% kuormituksella on sykliaika 5 minuuttia joka on vakio. Tällöin kammiota B) elvytetään kuivatulla paineilmalla 4 minuutin ajan. Tuona aika siis kuivattua paineilmaa käytetään kammiossa B) olevan kuivausainemassan elvyttämiseen sen valmiiksi saattamiseksi. Elvytysvaiheessa tapahtuvaa ilmankulutusta kutsutaan termillä "elvytysilma" ja sen kulutuksen todellinen määrä on riippuvainen kuivaimen enimmäismitoituksesta.
Lopuksi kammio B) tulee vielä paineistaa, jonka jälkeen se on elvytetty, paineistettu ja valmiina käyttöön otettavaksi.

Kaikki myymämme adsorptiokuivaimet ovat heti käyttövalmiita, kuivausainetäytöksin täytettyinä sekä ohjaimissa kaikki tarvittavat asetukset esiaseteltuina.   
 

Adsorptiokuivatun paineilman käyttökohteita

Adsorptiokuivaimia käytettään mm. seuraavilla teollisuuden ja palveluiden aloilla: 

 • elintarvike
 • lääke
 • sairaalat
 • prosessilaitokset -instrumentti-ilma
 • voimalaitokset
 • konepajateollisuus: laserleikkaus
 • paperi
 • tutkimus-ja tuotekehitys sovelluksissa
   

K-MT 1-8 adsorptiokuivaimet pienille ilmamäärille 

Mallisarjat

K-MT 1-8  0,15 m3/min - 1,45 m3/min. Käyttöpaine 7 bar,g*, paineilman lämpötila +35°C, kastepiste - 40 °C

 • painealue 5...16 bar,g
 • kapasiteetti alue 0,15-1,45 m3/min 
 • sisään tulevan ilman lämpötila +1...+50°C
 • ympäristön lämpötila +1...+50°C
 • kastepistealue -25...-70°C**
 • sähkösyöttö 230 V / 50 Hz
 • esi- ja partikkelisuodattimet sisältyvät toimituslaajuuteen
 • lisävarusteet: kastepisteohjaus, käynnistysventtiili, lisäsuodatus ja automaattiset lauhteenpoistimet.

 

Selvitykset

* bar,g mittaripaine

**kuivaustulokseen vaikuttaa: 

 • kapasiteetti
 • ympäristön lämpötila
 • kompressorilta tulevan paineilman lämpötila
 • tulopaine

 

 

 

Tuotekuvat

 

 

Tarjouspyyntö

Lähetä tarjouspyyntö tästä tuotteesta

Ladattavat tiedostot

Lataa esite (GB) 
tiedostokoko: 887 kb

Ota yhteyttä

http://www.compressor.fi/pages/yhteystiedot.php

Myynti, Tuotetuki, Huolto, Varaosat: 
puh. (09) 751 761

info@compressor.fi