Jäähdytyskuivaimet

Paineilma on yksi tärkeimpiä nykyaikaisen prosessin aputoimintoja. Kuitenkaan useissa tapauksissa paineilman laatuun ei kiinnitetä riittävästi huomiota.

Paineilman sisältämä kosteus muuttuu lämpötilan laskiessa nestemäiseksi vedeksi joka vaurioittaa paineilmaputkistoja ja järjestelmään asennettuja laitteita sekä heikentää lopputuotteen laatua. Paineilmakuivain poistaa kosteuden tehokkaasti ja näin käyttöön saadaan puhdasta ja kuivaa paineilmaa. Paineilman kuivauksen etuja ovat: vähentyneet häiriöt ja niistä johtuvat kustannussäästöt tuotannossa ja kunnossapidossa sekä tasalaatuinen lopputuote. 

 

 

 

 

 
Jäähdytyskuivaimet
0,4-10,0 m3/min
   Jäähdytyskuivaimet
12,0-180 m3/min