Muuttuvanopeuksiset VS 160-290 sarjan ruuvikompressorit

 

Energiaa säästävät taajuusmuuttajaohjatut ruuvikompressorit

Paineilmaa käyttävissä tehtaissa ja laitoksissa paineilman kulutus on tuotannon ajan jatkuvaa, mutta tuotannon kuormituksesta, työvuoroista ja viikon päivistä johtuen paineilman tarpeessa esiintyy lähes aina vaihteluita. Vaihteluiden suuruudesta riippuen saattaa paineilmaa kuluttavan laitoksen käytössä olla samanaikaisesti yksi tai useampia kompressoreita. Oikein valittu taajuusmuuttaja säätöinen ruuvikompressori säästää merkittävästi sähköenergiaa.
 

EK 290 NG, energiatehokkain ruuviyksikkö

Jatkuvassa 24/7-käytössä kompressoreiden käyttökustannuksista yli 80% muodostuu sähköenergian kulutuksesta. VS 160-290 sarjan ruuvikompressoreissa on optimaalisella pyörimisnopeudella pyörivät EK 290 NG ruuviyksiköt, jotka Gardner Denver on kehittänyt vuonna 2015. Ruuviyksiköt edustavat uusinta suunnittelu- ja valmistusteknologiaa ja tarjoavat käyttäjilleen alhaisimman energiakulutuksen. Ruuviyksikön rakenteessa on huomioitu erinomaiset kesto-ominaisuudet sekä mahdollisimman alhainen ominaistehontarve jokaista tuotettua ilmakuutiota kohden. EK 290 NG ruuviyksikön kokonaistaloudellisuutta lisää yksikön pitkä kestoikä.
 

Helppokäyttöinen GD Pilot TS -kostetusnäyttöinen kompressoriohjain

Gardner Denverin uudet kompressoriohjaimet ovat helppokäyttöisiä. Ohjaimen alkunäytössä on nähtävillä kaikki tarpeellinen informaatio yhdellä silmäyksellä. Alkunäyttö kertoo kompressorin käyttötilatiedot. Voimme siis ylpeinä todeta, että -GD Pilot TS ohjaimella varustettujen kompressoreiden käyttö on helppoa ja loogista. Ohjaimessa on vakiona mm. paineilman tuoton trendiseuranta aina yhden viikon ajalle asti (VS-koneet) sekä kaukokäyttö – ja viikkokello ominaisuudet. Liittäminen ulkoiseen ohjaimeen tai automaatiojärjestelmään onnistuu vaivatta Modbus RTU:n avulla tai kompressorin oman yhteenliittämisen sovelluksen avulla, joka mahdollistaa 2-4 kompressorin liittämisen yhteen lisäkortilla.
 

Säästä sähköä, säästät rahaa

Ruuvikompressorin elinkaaren aikainen kulurakenne koostuu  monesti yli 80%:sti kompressorin tarvitseman sähköenergian kustannuksesta. Tehokkain tapa säästää on valita kohteeseen parhaiten soveltuva taajuusmuuttajaohjattu ruuvikompressori. VS 250 erinomainen säätöalue sekä alhaiset tehontarpeet niin pienillä kuin suurillakin tuottoasteilla takaavat pienimmän energian kulutuksen. Kun vertaat kompressorien tehontarpeita, niin muista tehdä se myös osakuormilla, eikä ainoastaan täydellä tuotolla. Vain pohjakuormakompressorit käyvät jatkuvalla 100% tuotolla ilman kevennettyä käyntiä.

Lisätietoja ja tarkempia laskelmia saatte aluemyyjiltämme.
 

Lisävarmuutta 24 kk täystakuulla

Olemme vakuuttuneita tuotteen hyvästä laadusta ja käytettävyydestä, niinpä GD ruuvikompressoreiden vakiotakuu on 24 kk käyttöönotosta. Kompressorin hyvää toimintavarmuutta on tärkeää ylläpitää laitteen säännöllisillä ohjekirjan mukaisilla huolto-ohjelmilla ja alkuperäisillä Gardner Denver huolto-osilla.
 

VS 160-290 tuottoalueet 

VS 160  6,54 - 32,33 m³/min, 7 bar
VS 200  5,99 - 39,44 m³/min, 7 bar
VS 250  5,83 - 42,80 m³/min, 7 bar
VS 290  5,87 - 47,03 m³/min, 7 bar

 

Huom: käyttöpainealueet 5-13 bar

 

Tuotekuvat

Tarjouspyyntö

Lähetä tarjouspyyntö tästä tuotteesta

Ladattavat tiedostot

Lataa esite VS 160-290, ESM 160-290

Lataa mittakuva
(VS 160-290 ilmajäähdytteinen)

Lataa mittakuva
(VS 160-290 vesijäähdytteinen)

Lataa lämmöntalteenotto
(VS 160-290 ilmajäähdytteinen)